ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ประจำปีงบประมาณ 2562)

(PDF File )
----------------------------

หน้า 1-43

หน้า 44-79

หน้า 80-120

หน้า 121-150

หน้า 151-180

หน้า 181-210

หน้า 211-240

หน้า 241-271

หน้า 272-300

หน้า 301-330

หน้า 331-364


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Web Master : Somchai Panyakla, Email : somchaipanyakla@gmail.com