ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ประจำปีงบประมาณ 2560)

(PDF File )
----------------------------

หน้าปก,ประกาศ,สารบัญ,ส่วนที่ 1,หน้า 1-50

หน้าที่ 51 - 100

หน้าที่ 101-150

หน้าที่ 151-200

หน้าที่ 201-254(end)ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Web Master : Somchai Panyakla, Email : somchaipanyakla@gmail.com